vịt nấu khiếm thực

Những món vịt giúp bồi bổ cơ thể

Những món vịt giúp bồi bổ cơ thể

Dùng canh ăn thịt, có tác dụng ích tỳ dưỡng vị, kiện tỳ lợi thủy, cố thận liễm tinh. Thích hợp cho các trường hợp mắc chứng tiêu khát của tỳ vị hư nhược, tỳ hư thủy thũng, thận hư,