triệt chứng sảy thai

Những dấu hiệu biết mình đã bị sảy thai

Những dấu hiệu biết mình đã bị sảy thai

Xét nghiệm có thai dương tính sau đó lại âm tính là một dấu hiệu điển hình của việc mang thai ngoài tử cung, và thường đi kèm với việc ra máu lốm đốm. Hãy thông báo cho bác sĩ