thận

Rối loạn chức năng thận và cách nhận biết

Rối loạn chức năng thận và cách nhận biết

Rối loạn chức năng thận có thể hồi phục tốt nếu phát hiện các dấu hiệu sớm, ngược lại khi bệnh diễn biến nặng có thể gây tăng huyết áp, nhiễm trùng… vì vậy hãy cảnh giác với các dấu