nấu canh chữa bệnh

Canh dành cho người bị chứng mất ngủ, ngủ không được

Canh dành cho người bị chứng mất ngủ, ngủ không được

Đối với người mất ngủ, uống thuốc chỉ là trị ngọn, cần tìm đúng nguyên nhân để trị tận gốc, đồng thời duy trì nếp sống điều độ thuận theo quy luật tự nhiên là đêm ngủ ngày thức, nếu