điều trị bệnh liệt

Bài thuốc chữa liệt do tai biến gây ra

Bài thuốc chữa liệt do tai biến gây ra

Hỗn hợp thuốc chỉ nên dùng lại đến ngày thứ 2 rồi bỏ, vì thuốc sau khi xào nóng lên sẽ không có chất lượng như lúc tươi. Nếu không thể kiếm được dây cứt quạ tươi hàng ngày, có