công dụng dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu và những công dụng

Dầu thầu dầu và những công dụng

Dầu thầu dầu có thể được sử dụng để kháng khuẩn. Bạn có thể sử dụng dầu thầu dầu như một thuốc nhỏ mắt tự nhiên điều trị các bệnh nhiễm trùng mắt do vi khuẩn như viêm kết mạc.