chăm sóc da

Bài thuốc chăm sóc da cần biết

Bài thuốc chăm sóc da cần biết

Trong phương thiền y sơ phong án nhiệt, thấu chẩn giảm ngứa, chữa da dẻ phong nhiệt phòng bệnh đậu sởi, sưng nhọt độc và có hiệu quả rất tốt với chứng ngứa ngoài da do phong tê dẫn đến.