cách sống lâu

Bí quyết sống thọ cho đấng mài râu

Bí quyết sống thọ cho đấng mài râu

Ở mức độ gen, đàn ông dễ bị tổn thương hơn phụ nữ. Các nội tiết tố nữ estrogen cung cấp cho phụ nữ khả năng bảo vệ bổ sung mà đàn ông không có. Vì vậy, đàn ông phải